top of page
  • תמונת הסופר/תגלעד מוספי

ביטוח תרופות פרטי מציל ומאריך חיים

לכאורה, תרופות הן מצרך בסיסי, להן זכאי כל אזרח במדינת ישראל, הן מתוקף חוק הבריאות הממלכתי והן מתוקף תוכניות הבריאות המשלימות, אותן מציעות כיום כל קופות החולים. אולם, בפועל, קיימים לא מעט מקרים, בהם מתעורר צורך בתרופות מצילות חיים ו / או תרופות מאריכות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות. על צורך זה, המענה יכול להגיע במסגרתם של שני הגורמים שאותם הזכרנו, אלא בזכות ביטוח תרופות פרטי שבמסגרתה של פוליסת ביטוח בריאות פרטי.


ביטוח תרופות במסגרת פוליסת ביטוח בריאות פרטי


בדומה לכלל הכיסויים הביטוחיים האפשריים הקיימים במסגרתן של פוליסת ביטוח הבריאות הפרטיות, גם פוליסות ביטוח תרופות נתונות לביקורת המפקח על הביטוח, ולכן, הן תהיינה חייבות, ללא קשר לחברת הביטוח המציעה את הפוליסה, לכלול במסגרתן, לפחות, את הכיסויים ואת סוגי התרופות הבאות - תרופות, אשר אמנם, אינן נכללות בסל הבריאות הישראלי, אולם הן מאושרות לשימוש באחת מהמדינות המופיעה ברשימת המדינות המוכרות, תרופות הנכללות בסל בריאות, אולם התוויתן מיועדת למצב רפואי שהוא שונה ממצב המבוטח (בכללן, התרופות האונקולוגיות והתרופות ההמטו-אונקולוגיות), וכיסוי משלים לטיפולים בתרופה (כדוגמת ימי אשפוז, וכן הלאה).


השוואת ביטוח תרופות - מדוע יש בו צורך?


ככלל, המשותף לכל פוליסות ביטוח התרופות השונות הוא הכיסוי שלהם שניתן לתרופות מצילות-חיים ומאריכות-חיים במקרה של מחלות קשות לדוגמא, אשר אינן נכללות בסל הבריאות הישראלי המתאים למבוטח. נקודה זכות נוספת לביטוחי התרופות הפרטיים שאליה רצוי להתייחס, היא גם כי במקרים שבהם קיימת הקבלה בין ביטוח תרופות הנרכש במסגרת ביטוח פרטי לבין ביטוח משלים של קופת החולים בנוגע ליכולתו של המבוטח לקבל תרופות שאינן כלולות בסל התרופות (למשל, באמצעות ועדת חריגים בקופת החולים), לרוב, מול קופות החולים, יצטרך המבוטח להביא הוכחות חד משמעיות ליעילותה המוכחת של התרופה, בעוד שדרישותיהן של חברות הביטוח קלות יותר לעמידה בהן, והמימון המבוקש לרכישת התרופה יתקבל בקלות רבה יותר.

אולם, במקביל לעקרון הכללי המשותף, קיימים הבדלים, בפועל, בין פוליסות ביטוח תרופות פרטי המוצעות מטעם חברות הביטוח השונות. הבדלים אלו עשויים להתבטא בהיקפי הכיסוי הביטוחי שמציעות חברות ביטוח, בתרופות הנכללות ברשימות השונות, בגובהו של ההחזר הכספי שעתיד לקבל המבוטח וכן הלאה. ולכן, לא כל ביטוח תרופות פרטי עשוי להתאים לכל מבוטח, ויש צורך לערוך השוואה מדוקדקת בין הפוליסות השונות המוצעות מטעמן של חברות הביטוח השונות.


טיפ קטן, לסיום

דבר נוסף אליו חשוב להיות ערים בעת חיפוש פוליסת ביטוח תרופות פרטי, הוא העובדה כי מרבית פוליסות ביטוח תרופות פרטי אינן מתייחסות ואינן מכסות את סוגי התרופות בהן השימוש נעשה במהלכה של פרוצדורה רפואית (כהשתלה או ניתוחים שונים). לתרופות אלו, לרוב, תהיה התייחסות מבחינת הכיסוי בפוליסות הביטוח המתייחסות ספציפית לניתוחים ו / או להשתלות.


מבולבלים?

השאירו את פרטיכם ואחד מאנשי המקצוע שלנו, במשרד גלעד מוספי ביטוח ופיננסים, ישוב אליכם ויסייע לכם בבחירת הפוליסה המתאימה ביותר עבורכם!


Comments


bottom of page