top of page
  • תמונת הסופר/תגלעד מוספי

הפקדות סוף שנה לעצמאיים 2021 – הזדמנות אחרונה לנצל את הטבות המס המגיעות לכם

כבעלי עסק עצמאיים, אתם נאלצים לשלם מיסים רבים מתוך ההכנסות השנתיות שלכם. לכן, חשוב מאוד לדעת שמגיעות לכם הטבות מס בגין הפקדות סוף שנה לאפיקי חיסכון שונים. מדינת ישראל מעודדת עצמאיים לחסוך לפנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות. היא עושה זאת באמצעות הענקת הטבות מס ששוויון יכול להגיע לעשרת אלפים שקלים בשנה. המועד האחרון לקבלת הטבות מס בגין הפקדות של השנה הנוכחית, הוא לפני ה-31.12.2021. לכן, רגע לפני ששנת 2021 מסתיימת, חשוב מאוד לבצע הפקדות לקרן הפנסיה, קופות הגמל וקרן ההשתלמות, לקבל אישור להפקדות ולדאוג לכך שתקבלו את מלוא ההטבות המגיעות לכם.


אילו הטבות מס מגיעות לכם בגין הפקדות לחיסכון הפנסיוני?

כעצמאיים, מגיעות לכם הטבות מס בגין הפקדה לקרן פנסיה או קופת גמל, כשהטבות אלו

מתחלקות לשני סוגים:


ניכוי – הקטנת ההכנסה שעליה תידרשו לשלם מס.

זיכוי – החזר כספי מהמס ששילמתם בפועל.


בתור עצמאיים, אתם יכולים להפריש 16.5 מההכנסות שלכם לחיסכון הפנסיוני, זאת בהתאם לתקרות של תקנות המס. הטבות המס מתחלקות ל-11% לניכוי, ו-5.5 לזיכוי.


ניכוי מס

נכון לשנת 2021, ניתן ליהנות מ-11% ניכוי על הכנסה שנתית של עד 208,800 שקלים. הסכום להפקדה לחיסכון הפנסיוני הוא עד 22,968 שקלים. שימו לב שעלות הטבת המס משתנה בהתאם למדרגות המס שאתם חייבים, כך שאם לדוגמה שילמתם 47% מס על ההכנסה שלכם, אתם תיהנו מניכוי שמגיע ל-10,975 שקלים.


זיכוי מס

נכון לשנת 2021, ניתן ליהנות מזיכוי מס של 35% מסכום המס שאתם חייבים. התקרה של הזיכוי היא 5.5% מתוך סכום של 208,800 שקלים. שימו לב שהסכום להפקדה הוא עד 11,484 שקלים, כך שתוכלו לקבל על סכום זה זיכוי מס עד לסך 4,019 שקלים.

עוד כדאי לדעת שאם ניצלתם את הטבת המס על רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה, זיכוי המס שתוכלו ליהנות ממנו עומד על 5% בלבד.


אילו הטבות מס מגיעות לכם בגין הפקדה לקרן השתלמות?


לפי פקודת מס ההכנסה, עצמאי זכאי ליהנות מניכוי מס עבור הפקדה לקרן השתלמות שהסכום שלה הוא עד 4.5% מהכנסתו השנתית. ההכנסה הזאת מוגדרת כהכנסה "נטו" לאחר כל הניכויים הנקבעים בחוק. חשוב לדעת כי קיימת הגבלה על גובה ההכנסה השנתית עליה תוכלו לקבל ניכוי מס, כשבשנת 2021 היא עומדת על 263,000 שקלים. כך כשאם למשל יש לכם הכנסה שנתית של 263,000 שקלים, תוכלו לקבל הטבת מס לקרן ההשתלמות של 4.5% מסכום ההכנסה השנתית – סך הכל עד 11,835 שקלים. אם תפקידו יותר מהסכום הזה, אתם תידרשו לשלם מס בהתאם למדרגת המס שלכם.


אילו הטבות מס רווח הון מגיעות לכם בגין הפקדה לקרן השתלמות?


נכון לשנת 2021, אתם פטורים מתשלום מס רווחי הון על הרווחים שקיבלתם עד לתקרת הפקדה העומדת על 18,480 שקלים. אם תפקידו מעבר לתקרה הזאת, תידרשו לשלם 25% מס רווחי הון.


כיצד סוכן הביטוח יעזור לכם? אנו בסוכנות גלעד מוספי נשמח לייעץ לכם לגבי הפקדות למוצרי חיסכון פנסיוניים ולקרן השתלמות. אנו נבחן האם מגיעות לכם הטבות מס בגין ההפקדות ובאילו סכומים, וזאת על מנת שתקבלו את מלוא הטבות המס המגיעות לכם. כמו כן ניתן דרכנו לבצע סדר בתיק הביטוח ולחסוך בעלויות הביטוח, דמי הניהול ועוד.

אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נעמוד לרשותכם.

Comments


bottom of page