top of page
  • תמונת הסופר/תגלעד מוספי

קופת גמל להשקעה - כל הסיבות שגם לכם כדאי לפתוח קופה!

החיסכון באמצעות קופת גמל להשקעה הפך, בשנים האחרונות, לאחד מאפיקי ההשקעות המבוקשים ביותר, שכן הוא מאפשר לבוחרים בו ליהנות מניהול ההשקעות המקצועי ביותר, תוך השמירה על נזילותו המלאה של הכסף הנצבר בחיסכון. עבור מי שאינו מכיר את נושא קופת גמל להשקעה, נתמצת ונספר, כי קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסכים בה להחליט האם הם מעוניינים למשוך את כספם לאורכה של תקופת החיסכון, או, האם משתלם להם להשאיר את כספי החיסכון בקופת הגמל להשקעה ולמשוך אותם לאחר הגיעם לגיל 60 בצורת קצבה חודשית שעליה חלים הפטור ממס ההכנסה וממס רווחי ההון.


קופת גמל להשקעה - תשואות, דמי ניהול ועוד


בהתאם למה שנקבע בחוק, כל אדם, נכון לשנת 2021, רשאי להפקיד עד ל-70,913 ₪ בקופת גמל להשקעה. זהו המקום לציין, כי סכום תקרת הפקדות זה מתייחס לכלל הפקדות העמית/ה בכל החשבונות הקיימים בכל קופות גמל להשקעה, וכשהוא צמוד למדד יולי 2016.


הנה יתרונותיה של קופת גמל להשקעה במספר נקודות מתומצתות


קופות הגמל להשקעה מספקות לחוסכים בהן את הגמישות המקסימאלית בביצוע ההפקדות. הפקדות אלה יכולות להיות חד-פעמיות או קבועות, בסכומים משתנים או קבועים בתנאי שהסכום הכולל לא יעבור את תקרת ההפקדה השנתית. בהתאם לכך, תוכלו להפקיד את הסכום שאתם רוצים גם אחת לשנה, בלבד, בהתאם להכנסה העודפת שלכם.

בניגוד לאפיקי חיסכון אחרים, הכספים המופקדים בקופת גמל להשקעה נושאים תשואות, ונשארים נזילים, כך שניתן למשכם בכל עת שתזדקקו לכך. חשוב לציין, כי משיכת הכספים מתבצעת תוך פרק זמן של ארבעה ימי עסקים (שאינם כוללים את שלושה ימי העסקים הראשונים בחודש), וזאת, על פי תקנון קופת הגמל הספציפית והוראות הדין. במקרה כזה, לא יחול הקנס על הפירעון המוקדם, אבל תיאלצו לשלם מס רווח הון שגובהו 25% על הרווח הריאלי של החיסכון.

מאידך, אם, לחילופין, תעדיפו למשוך את ככספכם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעכם לגיל 60, תוכלו ליהנות מהפטור החל על תשלום מס רווחי ההון, ואף מהגדלתו של החיסכון הפנסיוני שלכם באמצעות קבלתה של הקצבה הפטורה ממס.


בשורה התחתונה


אחד מיתרונותיה הגדולים של קופת גמל להשקעה (שכוללים, כמובן, תשואות עודפיות, יחסית לחסכון מסוגים אחרים), היא העובדה כי ניתן לעבור בין המסלולים השונים (ואף בין החברות השונות) בקלות, וללא כל מכשולים. תוכלו להשוות, למשל, דמי ניהול בין החברות והמסלולים השונים ועל בסיס הנתונים שבידיכם, להחליט על העדפותיכם. במידה ויש ברשותכם קופת גמל ותרצו לעשות סדר בתיק הביטוח והפיננסים ולהבין כמה הפקדתם, מה דמי ניהול שאתם משלמים, כמה תשואה הקופה שלכם עשתה לעומת המתחרים,

כל מה שעליכם לעשות לשם כך, ליצור קשר בטלפון או במייל, ואנחנו בסוכנות גלעד מוספי ביטוח ופיננסים כבר נדאג ליידע אתכם בנוגע לאופציות השונות העומדות לרשותכם.
Comentarios


bottom of page