top of page
נוסעים

גיל הנוסע 1

יעד
אסיה
תאריכים
תאריך יציאה  
תאריך חזרה  
1 יום
הרחבות

איתור וחיפוש וחילוץ

חבות כלפי צד ג

כבודה

ביטול וקיצור נסיעות מסיבות רפואיות

כיסוי מגן קורונה - הוצאות מיוחדות

colosseum-rome-with-blue-sky-landmark-city.jpg

מחשבון ביטוח נסיעות לחו"ל

מהם גילאי הנוסע/ים?

1

גיל הנוסע 1

הוסף נוסע

לאן טסים?

2

מתי טסים?

3

כיסוי הוצאות לא מתוכננות בגין נזק תאונתי של הרכב השכור בהתאם לתנאי הפוליסה.
כיסוי במקרה של גניבה בלבד של מכשיר סלולארי ו/או אביזרים נלווים שהמבוטח נשא עמו בעת צאתו מישראל לחו"ל, אשר ארעה במהלך שהותו בחו"ל בתוך תקופת הביטוח.
סכום ביטוח ניתן לבחירה בחלק החברות. בהתאם לתנאי הפוליסה.
?
?
?
?
?
יש לסמן הרחבה זו אם הנך סובל ממחלה כרונית או נוטל יותר מ-2 תרופות באופן קבוע. כיסוי להוצאות רפואיות למקרה של החמרה במצב רפואי קודם ע"פ תנאי הפוליסה.
?
כיסוי ביטוחי עבור גניבה של מצלמה הנועד לשימוש פרטי של המבוטח. בחירת גובה הכיסוי בעת הרכישה ובהתאם לחברת הביטוח.
כיסוי במקרים של פתיעה שנוצרה במהלך פעילות חורף, כדון: סקי שלג, סנובורד, מזחלת שלג, אופנוע שלג. בהתאם לתנאי הפוליסה
כיסוי לגניבה של מחשב נייד/טאבלט, בחירת גובה הכיסוי בעת הרכישה ובהתאם לחברת הביטוח.

בחירת הרחבות

4

כיסוי החזר הוצאות שנגרמו בגין ביטול/קיצור נסיעה בהתאם לתנאי הפוליסה.
?
?
?
?
?
?
?
כיסוי בגין נזק גוף או רכוש שנגרם לצד ג', גובה כיסוי בהתאם לתנאי הפוליסה.
כיסוי לאיתור ו/או חיפוש ו/או חילוץ במקרה היעלמות או במקרה של היעדר קשר בהתאם לתנאי הפוליסה.
כיסוי לכבודה בגין אובדן או גניבה בהתאם לתנאי הפוליסה.
כיסוי להוצאות שנגרמו עקב מגיפה ביטול נסיעה, בידוד בחו"ל והארכת שהייה בהתאם לתנאי הפוליסה.
הוספת כיסוי להוצאות הריון עד שבוע 32 ליום החזרה לארץ. כיסוי במקרה של החמרה בלתי צפויה של מהלך ההריון המחייבת קבלת טיפול רפואי בחו"ל, יינתן כיסוי להוצאות רפואיות לרבות טיפול או אשפוז של פג והוצאות נוספות בהתאם לתנאי הפוליסה.
כיסוי במקרים של פציעה שנוצרה במהלך פעילות אתגרית, כגון: מוטורי יבשתי, נסיעה בדרך עפר ברכב 4X4, רכיבת שטח באופניים או אופנוע, אופנוע ים, צלילה, שייט, טיפוס הרים, פארק חבלים, באנג'י ועוד בהתאם לתנאי פוליסה.

הריני מודע לכך שהמוצג במחשבון זה הינו הערכה בלבד. יתכן ויהיו פערים בן המוצג במחשבון זה לבין העלות בפועל
ושהמחיר הסופי הינו ע"פ התעריפים המעודכנים של חברות הביטוח. מחיר בפועל ניתן לראות בעת התקדמות לשלב הרכישה. 

בצע השוואת מחירים
אוסף מידע מחברות הביטוח
logo-transparent.png
0 %
Anchor 1

מס' 1
בתשלום תביעות

ההצעה
הזולה ביותר

19$

הפניקס לוגו..png

19$

הראל לוגו.png

19$

פספורטקארד לוגו.png

19$

מגדל .לוגו.png

19$

כלל - לוגו.jpg
bottom of page