top of page
  • תמונת הסופר/תגלעד מוספי

ביטוח חיים למשכנתא - כל מה שחשוב לדעת וכיצד תשלמו פחות!

יש המון דברים בחיים, שבדרך זו או אחרת, נכפים עלינו ומחייבים אותנו, גם מבלי שנחוש בכך - מסגרות מסוימות (חוק חינוך חובה, חובת השירות הצבאי וכן הלאה), התנהלויות מסוימות (למשל, נהיגה במהירות המותרת בלבד, כללי התנהגות ספציפיים במקומות מסוימים וכד'), ויש גם דברים שאליהם, אנחנו מנותבים ומוכוונים מבלי דעת, פשוט, כי נדמה לנו שאנחנו חייבים לעשות אותם דווקא באופן המסוים הזה, בעוד, למעשה, אנחנו לא... למה אנחנו מתכוונים? בואו ניקח, כדוגמה, את ביטוח חיים למשכנתא. הרי, כל מי שנוטל משכנתא מהבנק, מחויב בעצם רכישת פוליסת ביטוח חיים למשכנתא, שכן מקובל (וגם מובן לגמרי) שהבנק המלווה ירצה להגן על הכסף שהלווה לכם, גם אם, חס וחלילה, יקרה לכם משהו. הגיוני, לא?

אז זהו, שכאן, יש משהו שהבנקים פחות מספרים לכם...


משכנתא - כיצד הבנקים מגנים על עצמם?


כשבנק-מלווה מאשר לכם את ההלוואה המיועדת לרכישת הדירה (משכנתא), הוא ימשכן את הנכס שרכשתם לטובתו, עד שתחזירו את כל סכום ההלוואה שקיבלתם (פירעון מלא של הקרן + הריביות). במקרים בהם, משום מה, לא תוכלו לפרוע את ההלוואה במלואה (ובהתאם לכל התנאים שסוכמו בעת מתן ההלוואה), עומדת בפני הבנק המלווה הזכות להוציא למכירה את הנכס ובתמורה שתתקבל עבורו - לפרוע את סכום החוב שנותר. זכות ראשונים זו על הנכס מובטחת לבנק באמצעות רישום הערת אזהרה בטאבו לטובתו.


ביטוח חיים למשכנתא - מהו ומה הן מטרותיו?


במקביל לבטוחה זו, דורש גם הבנק המלווה מהלווים לרכוש פוליסת ביטוח חיים למשכנתא - פוליסה שנרכשת, אמנם, עבור הלווה / לווים, אבל נרשמת לזכותו של הבנק המלווה כמוטב, כך שבמקרה בו נפטר אחד מהלווים של המשכנתא, יהיה זכאי הבנק לקבל את יתרת הקרן מחברת הביטוח המבטחת.

מאחר והמדובר בהלוואה שסכום גדול ולמשך תקופת פירעון ארוכה, הבנקים המלווים מבקשים להבטיח את כספם ולוודא כי ההלוואה שנתנו תושב להם. למעשה, אם נהיה כנים, ביטוח חיים למשכנתא אינו מגן, אך ורק, על הבנקים המלווים, אלא גם על בני בן / בת הזוג ובני משפחתו של הלווה שנפטר, כך שיורשיו לא ייאלצו להמשיך לשלם את תשלומי המשכנתא או, לחילופין, להציע את הנכס למכירה, צעד שעלול, בלא מעט מקרים, אף לגרום בכך שיישארו ללא קורת גג לראשם. כך שביטוח חיים למשכנתא, בעצם, מבטיח כי תשלומי פירעון הלוואת המשכנתא לבנק לא יטרידו את המשפחה האבלה, בעוד שהנכס נשאר ברשותה.


מי, באמת, עומד מאחורי ביטוח חיים למשכנתא?


עד לכאן, הכל היה הגיוני - הבנק רוצה להגן על עצמו, ולכן, אתם מחויבים, בין השאר, ברכישת פוליסת ביטוח חיים למשכנתא. מה, שכנראה, לא סיפרו לכם, שלמרות שאתם מחויבים ברכישת פוליסת ביטוח החיים הזו, כתנאי לקבלת המימון לרכישת הנכס, אתם לא חייבים לרכוש אותה דווקא מהבנק!

עובדה שמאפשרת לצרכנים, לבחון, להשוות ולבחור בין פוליסות הביטוח השונות ולבחור, מביניהן, את זו שהתנאים בה הם הטובים והמתאימים לכם ביותר.


גם אם כבר רכשתם פוליסת ביטוח חיים כזו דרך הבנק במסגרת נטילת המשכנתא שלכם, אל דאגה,

המצב לא אבוד! מאחר ועל פי החוק, אין שום מניעה לשנות את החברה המבטחת בכל שלב, השאירו את פרטיכם ונסייע לכם בבדיקת הרכישה הראשונית של הפוליסה או בהוזלה של פוליסה קיימת!

אנו בסוכנות גלעד מוספי מגיעים לאחוזי הצלחה גבוהים בחסכון אלפי שקלים בעלות ביטוח החיים למשכנתא

ןמציעים לכם בדיקת תיק הביטוח.
Commentaires


bottom of page