top of page
Stacks of Coins
קופות גמל.jpg

קופות גמל

חיסכון גמיש ומשתלם לפנסיה

חיסכון לתקופת הפנסיה בקופת גמל נהנה מגמישות גדולה בניהול ובהפקדות. 

המדינה תומכת בחיסכון בקופות הגמל, והרווחים הנצברים בהן זכאים לפטור ממס, בהתאם להכנסות המפקיד ולמועד המשיכה ממנה.

 

מלבד תמיכת המדינה, ישנם מספר יתרונות נוספים לחיסכון בקופות גמל:

 • בקופת גמל קיימת גמישות בכל הנוגע לגובה ההפקדות.

 • ניתן להפסיק את ההפקדות לקופת הגמל בכל זמן, וללא קנסות.

 • ניתן לעבור מתכנית קופת גמל אחת לשנייה, ללא ויתור על זכויות.

 

יש לשים לב כי קופת גמל אינה מעניקה קצבה חודשית לפנסיה. 

ניתן להעביר את הכספים של קופת הגמל לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים של החוסך ובכך להגדיל את סכום כספי הפנסיה שעומדים לרשות החוסך עם היציאה לגמלאות.

קרנות השתלמות

חסכון משתלם ופטור ממס

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון לשכירים ועצמאים שיתרונה העיקרי הנו הפטור ממס על הקרן ועל רווחיה. 

לקרן השתלמות יתרונות רבים:

פטור ממס  כאשר הכספים נמשכים מהקרן לאחר תקופה קצרה יחסית של שש שנים מיום פתיחת התכנית. 

תקרת הפקדה בקרן השתלמות מוגבלת בתקרה - לשכיר 1,571 ₪ בחודש, ולעצמאי כ-18,480 ₪ בשנת מס.

ניתן להמשיך את החיסכון גם לאחר שש שנים.

יתרונות הקרן נשמרים גם כאשר ממשיכים את החיסכון.

ניתן לקחת הלוואות על בסיס קרן השתלמות בריבית אטרקטיבית סביב ריבית הפריים ולהמשיך ליהנות מהתשואה של הקרן.

ניתן לעבור מקרן לקרן ללא פגיעה בזכויות.

 

רוצים לדעת מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם?

רוצים להצטרף אך לא יודעים איזו קרן הכי טובה?

השאירו פרטים ואנו נכוון אתכם לקרן ההשתלמות הטובה ביותר עבורכם.

קרנות השתלמות.jpg
גמל
קרן
פנסיה.jpg

חסכון פנסיוני

ההון האישי שלך מוגן - גם לאחר היציאה לפנסיה

החיסכון הפנסיוני מיועד לספק לכם יציבות כלכלית גם לאחר היציאה לפנסיה.

 

חיסכון פנסיוני מעניק לכם הכנסה שוטפת שמחליפה את המשכורת אותה קיבלתם במהלך שנות עבודתכם. 

חיסכון כזה מעניק לכם יציבות פיננסית ויכולת לשמור על רמת החיים אליה הורגלתם גם לאחר שנפסקת המשכורת החודשית,

ובכפוף לשכר בגינו מופקדת הפרמיה לפנסיה ומבנה ההפקדה. 

מסיבה זו, הביטוח הפנסיוני הוא אחד מהנכסים הפיננסים החשובים ביותר לכל אדם ומאחר וגודל הסכום שתחסכו תלוי במשך התקופה בה חסכתם, 

מומלץ להתחיל לחסוך בשלב מוקדם.

 

אנחנו נתאים לך ביטוח פנסיוני שיבטיח יציאה לפנסיה, ללא דאגות פיננסיות.

רוצים לבדוק את קרן הפנסיה/ביטוח מנהלים שלכם?

רוצים להצטרף אך לא יודעים איזו תוכנית הכי טובה?

השאירו פרטים ואנו נכוון אתכם לחסכון הפנסיוני הטוב ביותר עבורכם.

פנסיה

קופת גמל להשקעה

הפתרון הנכון עבורכם לצורך חסכון כספים תוך שמירה על נזילות.

בגמל להשקעה יתרונות רבים:

 • פטור מלא ממס על רווחי ההון - במשיכת הכסף לאחר גיל פרישה, ניתן יהיה לקבל את הכספים כקצבה חודשית הפטורה ממס*.

 • דחיית תשלום המס - תשלום המס על רווחי ההון יגיע רק במועד משיכת הכספים.

 • נזילות - כספי החיסכון נזילים וניתנים למשיכה בכל עת ללא קנס.

 • ניוד - מעבר בין קופות גמל ללא קנסות**.

 • מעבר בין מסלולי השקעה - ללא קנסות וללא תשלום מס.

 • גמישות - ניתן להפקיד סכום חד פעמי או תשלומים (תקרת ההפקדה השנתית עד 70,913 ₪ בשנה לכל אחד מבני המשפחה).

 • הלוואה בתנאים טובים - ניתן לקבל הלוואה עד 80% מהחיסכון הצבור בקופה, כשתקופת ההלוואה המקסימלית היא 7 שנים.

 • דמי ניהול אטרקטיביים.

businessman-pointing-increase-forex-graph.jpg
גמל להשקעה
bottom of page